Post

പുഴുവരിക്കും പ്രത്യയ-ശാസ്ത്രങ്ങളേ വിട.
മൂക്കൊലിക്കും പ്രണയ-കാവ്യങ്ങളേ വിട.
കുളിരുകോരിയ രോമ-കൂപങ്ങളേ വിട.
കരള് ചെത്തുന്ന കള്ള-ച്ചങ്ങാത്തങ്ങളേ വിട.
കൊടുവാളുകൊണ്ട് -തലച്ചോറുചിന്തിയ
വടിവാളേന്തിയ അസ്ഥി-കൂടങ്ങളേ വിട
മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകള്‍ -പരതിപ്പോവുന്ന
കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുള്ള -ആണ്‍പിമ്പുകളേ വിട.
കരപ്പെണ്ണിന്‍ പട്ടു-പാവാട മാറ്റി
പകലന്തിയോളം -കൊലുസ്സണിയിച്ച്
പുണര്‍ന്നുകൊല്ലുന്ന -തിരച്ചെറുക്കാ വിട.
പനിത്തഴപ്പായില്‍ -തേട്ടിത്തുപ്പുന്ന
ഏട്ടിലെ മുഖ-ക്കഷണങ്ങളേ വിട.
കൂടപ്പിറപ്പിന്‍കണ്ണില്‍ -തീപ്പൂഴിവിതറുന്ന
കാടത്തമുറഞ്ഞ കളരി-ച്ചുവടുകളേ വിട.
ഒളിയമ്പെയ്ത് -നഞ്ഞ് തീണ്ടുന്ന
ഇരട്ടവാലുള്ള -തേളുകള്‍ക്കും വിട.
ഒട്ടകച്ചാണകം -നക്കിയെടുക്കുന്ന
ഒട്ടിയവയറെല്ലിന്‍ -കാഴ്ചകളേ വിട
ചൂണ്ടുവിരലി-ന്നുടയോന്റെ വായില്‍
തണ്ടുതപ്പിയുടെ കാറി-ത്തുപ്പലിനും വിട
ഒളിക്യാമറയിലേക്ക് -ചിരിച്ചുചുംബിക്കും
വളിപ്പുകാഴ്ചയുടെ -കയ്പ്പുനീരേ വിട
തോളില്‍ക്കയറിബീഡി-വലിക്കുംവേതാളത്തിന്‍
പാളിക്കത്തുംകൂര്‍ത്ത -കോമ്പല്ലുകള്‍ക്കും വിട
കാല്‍സരായികളെ-ത്താങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന
കാലിന്നിടുക്കിലെ -ആണിക്കൊളുത്തേ വിട
പനങ്കള്ളടിച്ച് -തടിച്ചുവീര്‍ക്കുന്ന
മലച്ച കണ്ണിലെ -തിമിരമേ വിട.
അടിപ്പാവാട, ല-ങ്കോട്ടി, യരഞ്ഞാണം
എടുത്തുകാട്ടുന്ന വൃദ്ധ-കൗമാരമേ വിട
കുറ്റിപ്പിലാവുപോല്‍ -കുറുകിനില്‍ക്കുന്ന
പൊട്ടക്കൊടിമര-ക്കഷണങ്ങളേ വിട.
ഇരവിന്‍ മാറാപ്പില്‍ -ഛേദജിഹ്വയുമായി
തെരുവുപെണ്ണിന്റെ -മുഷിഞ്ഞുനാറുന്ന
മടിക്കുത്തഴിക്കും -ചുളിഞ്ഞകൈയ്യുള്ള
വിടപ്രമാണിതന്‍ -കോണകങ്ങളേ വിട.
'ദോശചുട്ട'തും - 'മീന്‍മുറിച്ച'തും
'വാശിയില്‍ കാന്തനു -പുറംതിരിഞ്ഞ'തും
'പാലുകാച്ചി-ത്തുളുമ്പി'പ്പോയതും....
മാലോകര്‍ക്കു -വിളമ്പുന്നതും വിട
ദുഷിച്ച വാക്കിന്റെ -ചിറകിലേറുന്ന
മഷികുടിച്ച ചാ-പിള്ളകളേ വിട.
.........................................................................
വിട... പറയാന്‍ പറ്റുമോ -പറ്റുമോ പറ്റുമോ?
ഇല്ല, പറ്റില്ല, വീണ്ടും -കയച്ചുഴിയിലേക്ക് ..
ചതിച്ചോ ദൈവമേ! -നുരഞ്ഞടുക്കുന്നു
മദിച്ച യൗവനം -പലമുഖങ്ങളായ്...
നഖമുനകളാല്‍ -മാന്തിപ്പറിക്കുന്നു
മുഖവും, കണ്ണിലെ -കൃഷ്ണമണികളുംമൂളി-
പ്പറക്കുംകല്ലുകള്‍, -തല പെരുക്കുന്നൂവയ്യ! വയ്യ!
..........................................................................
''ഇല്ല, വിടപറഞ്ഞി-ല്ലല്ലോ ഞാനെന്നിട്ടും...!''
കറുത്തരാത്രിയില്‍ -ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റ
കവിയുടെ ബാക്കി -ക്കിനാവിനെനോക്കി
പിറുപിറുക്കുന്ന -വാമഭാഗത്തിനെ
ഉറങ്ങുവാന്‍ വിട്ട് -ചിലന്തിവലയിലേ-
ക്കുണര്‍ന്നു നടന്നുപോയ് -വീണ്ടുമാപ്പുംഗവന്‍
(കണ്ടു കണ്ടു മടുക്കും വികൃതക്കാഴ്ചകള്‍
കൊണ്ടുപോകുമോനമ്മേ? കെട്ടകിനാവിലേക്ക്)
■ ıɹǝuuɐʞʞɐɯ uɐɹɐɥp ɐƃuɐƃ ■
Facebook Comments Bloggerised by Author GANGA DHARAN MAKKANNERI

13 Responses so far.

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...